Tillgänglighet

Information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Vi, Kulturbanken Siljansnäs, anordnar verksamhet i främst tre olika lokaler:
1. Backlundsalen i Sockenstugan i Siljansnäs
2. Siljansnäs kyrka
3. Naturum Dalarna, Siljansnäs, Leksand


1. Vi har handlingsplaner för ökad tillgänglighet
2. Enkelt avhjälpta hinder har åtgärdats
3. Vi utvecklar en tillgänglig webbplats