Om Kulturbanken

Kulturbanken Siljansnäs bildades 2003 och är en ideell förening.
Med program av hög kvalitet och rimliga priser vill vi vara
en stimulans under den mörka årstiden.
Sedan starten har vi gjort ett 120-tal program med
stora och små orkestrar, körer, folkmusik, jazz, film, författarbesök,
konstsalonger, reseskildringar, bildspel, dans, matlagning, föredrag m m

Styrelsemedlemmar:
Anders Matsson                        ordförande
Orvar Bodlund                        v. ordförande
Gerd Bodlund Linder               sekreterare
Jonny Wikström                       kassör
Owe Löwenborg                        ordinarie ledamot
Solveig Bergqvist                       suppleant
Sture Widmark                          suppleant
Mia Nylén suppleant

Dessutom finns en arbetsgrupp och en programkommitté
som båda ser till att i praktiken genomföra och planera
de olika arrangemangen.

Kontakt: Alm Nils Ersson 070-764 72 03

Kontakt: Maila Kulturbanken Siljansnäs