Om Kulturbanken

Kulturbanken Siljansnäs bildades 2003 och är en ideell förening.
Med program av hög kvalitet och rimliga priser vill vi vara
en stimulans under den mörka årstiden.
Sedan starten har vi gjort ett 120-tal program med
stora och små orkestrar, körer, folkmusik, jazz, film, författarbesök,
konstsalonger, reseskildringar, bildspel, dans, matlagning, föredrag m m

Styrelsemedlemmar:
Orvar Bodlund                          ordförande
Anders Matsson                        v. ordförande
Gerd Bodlund Linder               sekreterare
Jonny Wikström                       kassör
Alm Nils Ersson                        ordinarie ledamot
Owe Löwenborg                        suppleant
Solveig Bergqvist                       suppleant
Sture Widmark                          suppleant

Dessutom finns en arbetsgrupp och en programkommitté
som båda ser till att i praktiken genomföra och planera
de olika arrangemangen.

Kontakt: Alm Nils Ersson 070-764 72 03

Kontakt: Maila Kulturbanken Siljansnäs

Med anledning av att vår mångårige ordförande Orvar Bodlund har drabbats av sjukdom kommer jag att i egenskap av vice ordförande i Kulturbanken att överta Orvars sysslor under han konvalescent. Inga förändringar i den planlagda verksamheten kommer att ske.

Vice ordf. Anders Matsson ( Kallepers Anders ) 070-6015660 kallepersanders@gmail.com