Covidregler våren 2023För Kulturbankens verksamheter gäller tillsvidare följande:

  • Undvik att smitta varandra.