Covidregler 29 sept


Länk för utskrift Covidregler Kulturbanken Siljansnäs ht 2021

Covidregler vid Kulturbankens olika evenemang ht-2021
Skydda andra mot risk för smitta av covid-19!
Bär gärna munskydd!

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka regelverket för kulturella evenemang.
För covid-vaccinerade personer är alla rekommendationer om restriktioner borttagna.

FHM:
För ovaccinerade personer rekommenderar myndigheten:
Den som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör
1. hålla avstånd till andra människor, och
2. undvika kontakter med personer i riskgrupp och 70+ :are

Detta är knappast genomförbart vid Kulturbankens arrangemang.
Kulturbanken kan inte veta vilka närvarande personer som är vaccinerade eller inte.

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Den som har symtom på covid-19 bör stanna hemma,
och rekommenderas även testa sig.


Styrelsen
gm Orvar Bodlund
ordf, Kulturbanken Siljansnäs

Länk:
Folkhälsomyndighetens Allmänna råd