Covidregler hösten 2021

Covidregler vid Kulturbankens olika evenemang ht-2021

FHM har skrivit anvisningar för allmänna sammankomster corona-hösten 2021.
Kulturbanken Siljansnäs har publik även i olika riskgrupper.
Därför har styrelsen beslutat om följande regler för kulturverksamheterna ht 2021.
1
Var och en skall själv ha möjlighet att bedöma riskerna med att närvara.
2
Var och en, som väljer att delta, förbinder sig att följa dessa regler.
3
Programmen äger rum i Backlundsalen (Stora Salen) i Sockenstugan i S-näs.
Salen mäter 10x12x5,5m.
eller i Siljansnäs Kyrka.
4
Var och en anvisas en särskild sittplats för hela evenemanget.
Distanseringen mellan de skilda sällskapen är minst 1 m i sida och 1 m i djup.
Ett sällskap består av högst 8 personer.
5
Till var och en ges särskilda anvisningar
om in- och utpasseringar i både salen och kassafoajén.
6
Särskilda anvisningar gäller vid förflyttningar (t ex toalettbesök) inom lokalerna.
Efter ev förflyttning återgår var och en omgående till tilldelad plats.
7
Ingen servering anordnas. Detta minimerar risken för både publik och personal.
8
FÖRANMÄLAN är nödvändig för uppmätningen och fördelningen av platserna.
En namn- och tfnlista upprättas som grund för placering och ev smittspårning.

9
Var och en bedömer själv, om den beskrivna hanteringen av smittrisken,
upplevs som rimlig och tillräcklig.

Styrelsen
gm Orvar Bodlund
ordf, Kulturbanken Siljansnäs

Länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/