Folder ht2021

Ingen folder finns för ht 2021!

2021-06-03- -06-06 torsdag – söndag kl 10.00 -16.00
Konstutställning ”HÄNG ME’! på Naturum

ÅRSMÖTE
2021-06-05
Sockenstugan Siljansnäs

Vi återkommer med information så snart covid-smittrisken kan sänkas tillräckligt.